Gazdasági jog

Gazdálkodó szervezetek egymás közti Vállalkozási és megbízási szerződéseinek készítése, véleményezése, ezen szerződés típusok megszegésével összefüggő kártérítési, kötbér és egyéb jogvitákban egyezség létrehozása, szükség esetén peres képviselet ellátása.