Polgári jog

Kiemelten foglalkozik Irodám lakásingatlanok adásvételi szerződésének megszerkesztésében és a kapcsolódó Földhivatali eljárásban való teljes képviselettel, ingatlanok bérbeadási szerződésének elkészítésével. Öröklésjogi vitákban, hagyatéki eljárásokban jogi képviseletet lát el az Irodám és az Örökhagyó kérésére Végrendeletet is készítek. Jogi képviseletet vállal Irodám szerződésen kívül okozott, és szerződés szegéssel okozott kártérítési peres eljárásokban is.