Felszámolási eljárás

Elsősorban a hitelezők jogi képviseletét vállalja Irodám, felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem megszerkesztésében és vállalja a felszámolási kérelmet elbíráló Törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselet ellátását is.